ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.net
PKR4200.00 PKR
.org
PKR4250.00 PKR
.info
PKR3500.00 PKR
.biz
PKR5500.00 PKR
.com.pk
PKR4800.00 PKR
.pk
PKR4800.00 PKR
.com.au
PKR4000.00 PKR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
PKR3200.00 PKR
1 سال
PKR5500.00 PKR
1 سال
PKR5500.00 PKR
1 سال
.net
PKR4200.00 PKR
1 سال
PKR4800.00 PKR
1 سال
PKR4800.00 PKR
1 سال
.org
PKR4250.00 PKR
1 سال
PKR5250.00 PKR
1 سال
PKR5250.00 PKR
1 سال
.biz
PKR5500.00 PKR
1 سال
PKR6200.00 PKR
1 سال
PKR6200.00 PKR
1 سال
.info
PKR3500.00 PKR
1 سال
PKR4500.00 PKR
1 سال
PKR4500.00 PKR
1 سال
.com.pk
PKR4800.00 PKR
2 سال
PKR5500.00 PKR
2 سال
PKR5500.00 PKR
2 سال
.pk
PKR4800.00 PKR
2 سال
PKR5500.00 PKR
2 سال
PKR5500.00 PKR
2 سال
.com.au
PKR4000.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
.co.uk
PKR4500.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
.co
PKR4200.00 PKR
1 سال
PKR5200.00 PKR
1 سال
PKR5200.00 PKR
1 سال
.xyz
PKR1700.00 PKR
1 سال
PKR2200.00 PKR
1 سال
PKR2200.00 PKR
1 سال
.de
PKR2700.00 PKR
1 سال
PKR2700.00 PKR
1 سال
PKR3500.00 PKR
1 سال
.app
PKR3400.00 PKR
1 سال
PKR3400.00 PKR
1 سال
PKR4000.00 PKR
1 سال
.shop
PKR1800.00 PKR
1 سال
PKR2300.00 PKR
1 سال
PKR2300.00 PKR
1 سال
.se
PKR4200.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
.us
PKR2200.00 PKR
1 سال
PKR3000.00 PKR
1 سال
PKR3500.00 PKR
1 سال
.au
PKR18000.00 PKR
1 سال
PKR23000.00 PKR
1 سال
PKR22000.00 PKR
1 سال
.live
PKR2300.00 PKR
1 سال
PKR2800.00 PKR
1 سال
PKR3300.00 PKR
1 سال
.online
PKR1450.00 PKR
1 سال
PKR2500.00 PKR
1 سال
PKR2500.00 PKR
1 سال
.site
PKR1450.00 PKR
1 سال
PKR3400.00 PKR
1 سال
PKR3400.00 PKR
1 سال
.press
PKR1550.00 PKR
1 سال
PKR3300.00 PKR
1 سال
PKR3300.00 PKR
1 سال
.net.pk
PKR4200.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال
PKR5000.00 PKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains